Renda bàsica: per què universal?

01/09/2014, Vicky Lara, SR Gran Canaria

Diverses organitzacions treballant en xarxa estan recollint les signatures necessàries (500.000) per presentar davant el Congrés dels Diputats una ILP demanant una Renda Bàsica incondicional, suficient i universal, a més de realitzar altres accions de difusió i col•laboració amb altres moviments. Però, per què demanen una Renda Bàsica universal? Significa també que la rebrien les grans fortunes o multimilionaris com Emilio Botín o Amancio Ortega?


Efectivament, encara que soni estrany aquest és un dels objectius de la Renda Bàsica, que es basa en el dret de tot ésser humà a una vida digna, amb independència de la seva situació laboral, familiar, etc. per garantir uns drets bàsics (aliments, sostre, vestit, sanitat, educació ...), a més d’eliminar les situacions de dependència i humiliació que crea la pobresa i l’atur massiu i de llarga durada que són inherents al sistema capitalista.

Més enllà del plantejament utòpic que el parlament estatal arribi a aprovar una llei mínimament semblant (per exemple, en la qual hi hagi una prestació mínima per a tots els aturats), la idea d’una Renda Bàsica Universal es presenta com un agitador de consciències al posar com a horitzó de la seva lluita un món (o un estat espanyol, de moment) molt diferent a l’actual on prevalen les necessitats del ciutadà sobre les del mercat i que revolucionaria completament les nostres relacions laborals, la participació política i social i, fins i tot, les nostres relacions familiars
i afectives.

En definitiva, l’horitzó d’aquesta Renda Bàsica Universal, lliure d’impostos i sense imposició de treball, de 645,33 euros es presenta com una eina de transformació social, que sense nomenar-ho explícitament, significaria un primer pas cap al derrocament del capitalisme per una societat igualitària i amb altíssima participació política, és a dir, una societat socialista. Aquesta demanda, acompanyada de la nacionalització de les empreses i sectors clau, garantiria que els treballadors podríem prendre el control de l’economia i posar-la al nostre servei, prenent decisions sobre les nostres prioritats de manera democràtica i alliberant les nostres